İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, en az lise mezunu personel arıyor! Başvuru şartları neler?

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrası uyarınca Tekniker, Teknisyen, Sıhhat Teknikeri, Ofis Çalışanı, Dayanak İşçisi ve Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi kadrolarına toplamda 25 işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu ve dengi okullardan mezun adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, en az 60 KPSS puan kuralı arıyor. İşte müracaat sürecine ait merak edilen ayrıntılar….

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi işçi alımı müracaatları 6 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 20 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar üniversitenin resmi internet sayfası www.ikcu.edu.tr‘den temin edilecek müracaat formu ve istenilen öteki evraklarla birlikte üniversitenin İşçi Daire Başkanlığına şahsen müracaatta bulunmaları gerekiyor. Posta yahut öbür kanallardan yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecek.

GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

1-Başvuru formu. (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3- Diploma yahut mezuniyet dokümanı fotokopisi.(e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

4- KPSS İmtihan Sonuç Evrakı.

5- Nitelikler kısmında istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev dokümanları yahut sertifikalar.

6- Barkotlu SGK Hizmet Dökümü. (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

7- Erkek adaylar için askerlik durum evrakı. (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

8- 1 adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş)

9- İsimli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Müracaat tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

4- Türk Ceza Kanununun 53. unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı cürümler, devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan mal varlığı pahasını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkum olmamak.

5- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü hususu kararları gizli kalmak kaydıyla vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

7- Çeşitli KHK ile kamu vazifesinden çıkarılanlar müracaatta bulunamaz.

8- Son 1 (bir) yıl içerisinde kontratlı işçi olarak istihdam edilenlerden, hizmet mukavelesi temellerine muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmemiş olması yahut kontrat periyodu içerisinde Bakanlar Şurası kararı ile belirlen istisnalar hariç mukavelesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

9- Belirtilen tahsil seviyesinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

10- Adayların KPSS puan tiplerinden mezuniyetine uygun en az 60 (altmış) ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

– Ortaöğretim mezunları için 2020 devri KPSS P94 puanı,
– Ön lisans mezunları için 2020 devri KPSS P93
– Lisans mezunları için 2020 ve 2021 periyodu KPSS P3 puanı değerlendirilecektir.

11- Tecrübe kaidesi istenilenlerin çalışma müddetleri ve dokümanların asılları değerlendirilecektir.

12- Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

13- Yalnızca bir unvan için başvurulacaktır. Birden fazla unvan için müracaat yapılması halinde tüm müracaatları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır

14- İş deneyimleri ilan kurallarında belirtilen mezuniyetler sonrası olması gerekmektedir.

15- Özel kuralların ilan tarihinin birinci günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

16- Müracaatta istenilen sertifikalar ilan tarihinden evvel alınmış olmalıdır.

17- Adaylarla hizmet mukavelesi yapılacak olup, kontratta belirtilen koşulları yerine getirmeyen adayların mukaveleleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum yapın